Nyheter

Årets välgörenhetsprojekt: Rädda Hosjön!

Posted by:

HO-09-16

Kvalitén på Hosjön blir sämre och sämre för varje år. Sjön ligger av naturliga anledningar Hosjö Open varmt om hjärtat och årets välgörenhetsprojekt känns därför givet.

I många år har Malmabygdens Vattengrupp, MVG, med oro konstaterat att Hosjön tappat i kvalité, enligt Thomas Mähl, boende vid Hosjön och engagerad i MVG.
– De senaste åren har man kunnat se att kvalitén på sjön blivit sämre och sämre, säger han.
För sju år sedan uppmärksammade Katrineholms-Kuriren MVG:s oro och två år senare skrev Eskilstuna-Kuriren om läget för Hosjön.

UPPDATERING: Läs Eskilstuna-Kurirens artikel från 25 april om läget för MVG:s projekt.

En ökning av oönskade näringsämnen och alger har gjort sjöarna allt mer grumliga och det finns en överhängande risk för övergödning om inte någonting görs menar MVG. Kvalitén på kväve och fosfor är för höga i sjöarna och Hosjöns tillstånd är någonting som engagerar många tror Thomas Mähl.
– Om vattnet blir sämre än vad det är i dag kommer till exempel campingen att tappa i värde. Det här har många aspekter, säger han.

För att rädda Hosjön vill MVG, tillsammans med Malmköpings Byaråd, bygga fosfordammar vid sjöns tillflöden. Det är steg ett, nästa åtgärd är att sätta i filter i dammarna för att ytterligare förbättra sjöns välmående. Projektet med dammarna beräknas kosta 100 000 kronor, om de ska utrustas med filter blir notan än större.

Att Hosjön räddas undan övergödning och förblir badvänlig med rikt djur- och växtliv ser Hosjö Open som av yttersta vikt. Vi har därför valt att skänka 2016-års överskott till Malmabygdens Vattengrupp och deras arbete.

Vill du vara med och bidra? Så här stöttar du Hosjö Open.

0


About the Author:

Ordförande för Hosjö Open.

Add a Comment